PDA

查看完整版本 : 活動聚會


 1. HKSSA Annual gathering
 2. Ski 技術研討會
 3. [報名] Ski 技術研討會 (初級)
 4. [報名] Ski 技術研討會 (中級)
 5. [報名] Ski 技術研討會 (中級) (加開10月23日)
 6. gathering
 7. 忽然響度搵到唔見左既photo
 8. GiRLS' MOVIE NIGHT ( CHARITY )
 9. 2011年周年聚會
 10. 2011年周年聚會 (更新)
 11. 2011周年聚會試玩MAXXTRACKS滑雪訓練機